Tips på naturreservat i Sotenäs

Här hittar du förslag på naturreservat i Sotenäs att besöka

I Sverige finns det 30 nationalparker och ca 4500 naturreservat. Ett naturreservat är ett område som skyddats av myndigheter och markägare för att bevara värdefull natur.

Tips på platser för fika