Live!Sommar på Malmö Live – en sommar full med musik för barn och unga!

9 juni, 2016

jnmsn1m9w5hrouezunftUnder sex veckor i sommar arrangerar Malmö Live Konserthus ett sommarkollo med musikaktiviteter för barn och ungdomar. Deltagarna får prova allt från instrument och låtskrivande till digital musikproduktion.

Live!Sommar är ett kostnadsfritt kollo som riktar sig till barn och ungdomar som går i årskurs 4-6 och årskurs 7-9 i Malmö och som vill lära sig mer om musik.

– Vi hoppas att nå de barn och ungdomar som inte redan går på någon musikskola eller som inte har så mycket andra aktiviteter under sommaren att ägna sig åt. Vår förhoppning är att deltagarna kommer att få en riktigt rolig sommarlovsvecka fylld av musik, säger Julia Brandelius, ungdomskoordinator på Malmö Live Konserthus.

Två musikpedagoger, två koordinatorer och två praktikanter från Malmö stads sommarpraktiksatsning Ung i Sommar ska hålla i kollot. Deltagarna kommer att få jobba med musikaktiviteter såsom sång, olika instrument, låtskrivande, spela i band, testa på digital musikproduktion och anordna workshops. Veckornas upplägg anpassas efter gruppens förkunskaper och önskemål men inga krav ställs på att man ska kunna spela ett instrument sedan tidigare. Varje vecka avslutas med att deltagarnas familj och vänner bjuds in till kollot.

Malmö Live Konserthus anordnar bussar som hämtar och lämnar deltagarna ute i bostadsområdena i Malmö till kollot.

Live!Sommar är ett resultat av regeringens stöd till landets kommuner att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år. Live!Sommar är en del av Malmö stads aktiviteter för lovlediga barn och Malmö Live Konserthus har fått cirka 600 000 kronor att använda till kollot.

Live!Sommar äger rum följande veckor: vecka 26, 27 (ej busstransport), 28 (ej busstransport) och vecka 30, 31 och 32.

Anmäl dig på webben senast den 15 juni. Anmälan sker här