#14247
MammaMia
Gäst

ALLMÄNNA FONDER SOM EJ ÄR BUNDNA TILL ORTEN
Stiftelse/Fond Ändamål Senaste
ansöknings dag

Sveriges Lions stipendiefond Enskild handikappad kan söka pengar från ortens Lions klubb. ca 600 klubbar finns i landet.

Förstamajblommans Riksförbund
Centralkommittén

Allégatan 7
413 01 Göteborg

Tel: 031- 11 90 13
Handikappade barn till olika ändamål Ansökan skickas till lokal kommittén på orten där man är bosatt

Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne
Lindhés advokatbyrå Box 3560

103 69 Stockholm
Utdelar anslag understöd eller stipendier för välgörande ändamål, barns vård, fostran och utbildning, vård av behövande Skriftlig ansökan på särskild blankett Under januari- 25 april

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Fru Marias väg 17
125 33 Älvsjö

Tel: 08- 749 32 80 (telefonsvarare)
Bidrag till behövande handikappade under 30 år 15 februari. Särskild blankett rekvireras från fonden

Stiftelsen Solstickan
Box 16101 Länskommitté

Adress: Till den egna länsstyrelsen
För sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserande och kroniskt sjuka

Änggårdsstiftelsen
Box 120 53

402 41 Göteborg
Underlätta fysiskt handikappades, då särskilt rörelse- hindrades, situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet, avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation samt främja forskning och utv.arbete. Sökande ska vara från: N, O, R, P, F och S -län

Dr. Felix Neubergs stiftelse
Viktor Rydbergs gata 14

411 32 Göteborg
Vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Övre åldersgräns 24 år företräde för ålder t o m 21 år. Rekvirera blankett och sista datum för ansökan

Lisa Blom och Karin Dreyers fond
PSO Rökerigatan 19

121 62 Johanneshov

Tel: 08-600 36 36
Ger bidrag till klimatvård Rekvirera blankett

Henning och Greta Anderssons minne
S-E banken

Stiftelse avd.

106 40 Stockholm

Norrbacka- Eugenia-stiftelsen
Box 16086

103 22 Stockholm

Tel: 08- 751 18 29
Underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna bidrag för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl a boende förhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. 30 september

Folksam
Bohusgatan 14

106 60 Stockholm

Tel: 08- 743 60 00
Ring och fråga om möjligheter att få rehabiliteringsersättning.

LOKALA FONDER SOM MAN KAN SÖKA PÅ SIN ORT

AB-LÄN
Wennerqvistska fonden
c/o Allmänna Barnhuset

100 41 Stockholm

Tel: 08- 679 60 87, 679 60 85
Bidrag till invalidiserade och hjälpbehöv. barn och ungdomar under 21 år. Född i Stockholm har företräde.

Palm-Martins Frisängsfond
c/o Kuratorsavdelningen

Södertälje sjukhus

152 86 Södertälje
För kvinnliga patienter från Södertälje kommun. Vid i första hand sjukhuset.

Heléne Löwéns donationsfond
Drätselkontoret

151 89 Södertälje
Understödja sjuka och behövande inom Södertälje församling

Föreningen FVO
Köpmangatan 15 4 tr

111 31 Stockholm

Tel. tid månd, onsd 10-12 och 13-15 fred.10-12

Föreståndaren innerstan tel: 08-20 03 40

Norra och västra förorterna 08-411 33 31 Södra förorterna 08-20 27 15
Genom understöd främja barns och ungdomars fostran och utbildning samt vården av behövande gamla, sjuka eller handikappade FVO har ca 150 olika fonder OBS! Ansökan görs i oktober för vårresor

Fonder vid Karolinska sjukhuset
Box 60500

104 01 Stockholm
Understöd stipendier el annan uppmuntran åt pat. el. pers Endast patienter inskr. på KS

Konung Karl X1V Johans understödsfond
Stockholm stad

Stadshuset

105 35 Stockholm

Tel 08- 785 90 00
Underst. till behöv.pers utses av allm. skyddsföreningen i Sthlms stad

Anna och David Johanssons stiftelse SE-banken
Kungsträdgårdsgatan 8

106 40 Stockholm
Barn och ungd. vård o fostran o utb. även i kollektiv form till skolresor eller end. för bokf. i Ljusterö förs. kursverks.het

Socialtjänsten
Fondmedel

106 64 Stockholm

Tel: 08- 657 80 00
Stockholms socialnämnd har ett antal fonder till sitt förfogande, som vänder sig till behövande privat-personer. Gemensamt gäller: Att sökanden ska vara stadigvarande boende i Stockholm stad och fylla 18 år. Ring och hör dig för.

Wennerkvistska Fonden
Allmänna barnhuset

Box 26006

100 41 Stockholm
Till invalidiserade, hjälpbehövande barn och ungdomar under 21 år. Helst genom kurator.

D-LÄN
De ungas väl
Bievägen 3

641 46 Katrineholm

Tel: 0150- 102 13
Behjärtansvärda ändamål för barn och ungdom

Medicinalrådet L.C. Tingstadii stiftelse
Länsstyrelsen

Adm. enheten

611 86 Nyköping
Barn o ungd. vård, fostran, hjälpverks. bland behö. inom länet

E-LÄN
Makarna J. Petersons minnesfond Tidersrum
Rune Selarft

Tidersrum

590 40 Kista
Välgörande och ideella ändamål, som ej enligt lag tillgodoses av kommunen

Sinclariska konvalecenthemsfonden
Östgötabanken

Box 328

581 03 Linköping
Bidrag till konv.hems. vistelse eller liknande rekreation i Sverige eller utlandet, för pers. bosatta inom Linköpings stad

F-LÄN
Jubelklockorna
Torsten Lingmerth

Hjortnäsheden 1

793 90 Leksand
Hjälpverksamhet åt behöv

H-LÄN
Församlingsstiftelsen Be-Ge- i Oskarshamn
Götabanken

Box 81

572 22 Oskarshamn
Vård utb. och fostr. åt barn och ungd. i Oskarsh.-stad, särskilt söndagsskoleverks. och fritidsverks

Fonden för långvarigt sjuka i Södra Kalmar län
Gunnar Silversvärd

Kalmar juridiska byrå

Box 56

391 20 Kalmar
Främja vård av behövande sjuka eller handik. i Söd. Kalmar län

I-LÄN
Gotlands sjukhem
Föreningsbanken

Box 1025

621 21 Visby Tel: 0498- 28 38 00
Vård av obotl. eller av långv. sjukd. lidande pers. från Gotland

L-LÄN
Bankdirektören O E Stéens stiftelse
Svenska Handelsbanken Not avd

Box 1055

262 01 Ängelholm

Tel: 0431- 138 85
Ungd. vård och fostr., utb. i vissa delar av nordvästra Skåne

Carl Jönssons understödsfond
S-E Banken Nor avd

205 20 Malmö
Behövande h-kapp i alla åldrar boende i Skåne eller fören. i Skåne

M-LÄN
Carl Jönssons understödsfond
S-E Banken Nor avd

205 20 Malmö
se ovan

Amicitiasstiftelsen
Kjell Asp

Engelbrektsgatan 20

211 33 Malmö
Hjälpverks. bland behövande, vård av barn o ungd

Folke Ljungdahls stiftelse
Sparbanken

Box 44

221 00 Lund

Tel. 046 16 75 00
Vård o fostr. av barn o ungd

Helfrid och Lorentz Nilssons stiftelse
se ovan
Främja vård av behöv. eller h-kapp med särskild företrädelserätt för synsk och mottagare med hemort i Staffantorps kommun

Axel Victor Runnerströms stiftelse
Handelsbanken Not avd

Box 84

271 22 Ystad

Tel: 0411- 170 00
Uppfostr. o utb. till välförtj. ungd. i Ystad, samt vård av sjuka m fl

Johan Petterssons stiftelse
Höörs kommun

Box 53

243 21 Höör

Tel: 0413-280 00
Vård av behövande sjuka el. medel- lösa el. välgörande ändamål / utb Endast till bosatta i Höör.

Stiftelsen Trelleborgs skollovskolloni
Trelleborgs kommun

Algatan 13

231 883 Trelleborg

Tel: 0410- 530 00
Inom T-borgs storkommun främja vård, o fostran för ungd. särskilt h-kapp eller sjuka, underv.

Trelleborgsortens ungdomsstiftelse
Solbacken

Sparbanken Sverige AB

Privatfinans

Box 1009

231 25 Trelleborg
Barn o ungd. vård o fostran inom T-borgs stad o angränsande kommuner, särskilt h-kapp o sjuka ska beaktas

Crafoordska stiftelsen
Box 137

221 00 Lund

Tel: 046- 14 00 80
Vetensk. forsk. o undervisn. vård /fostr utb. av barn o ungd. social verks end. sökande från Skåne

Hilda Blombergs fond
Lagmannen i Lunds tingsrätt

Box 1125

221 04 Lund
Understöd till behövande sjuka i Lund

De lekande barnens fond
T Erennstedt

S-E Banken Not avd.

Box 1115, 221 04 Lund
Främja barn o ungd. vård/ fostran/utb i första hand blinda och h-kapp
Henry och Gerda Dunkers stiftelse
Hamntorget 5

252 21 Helsingborg
Främja vård av behö. kroppsl. sjuka företräde till de som bor i H-borg

Stiftelsen för bistånd till vanföra i Skåne
Kornoborgsgatan 2 c

252 22 Helsingborg

Tel: 042- 14 66 50
Främja vård av behöv. rörelsehind rade personer

Sélma Josefina Wennerbers fond Helsingborgs sjukvårdsdistrikt
S Vallgatan 5

251 78 Helsingborg
Vård av obotligt sjuka i Helsingborg

Sparbankens i Helsingborgs Jubileumsstiftelse
Thynell

Lövängsvägen 27

254 84 Helsingborg
Bereda vård åt dem som ej kunnat vårdas på H-borgs sjukhus el.i hemmet m m

Gyllenstiernska Krapperuppstiftelsen Krapperup Kuturexpedition
260 41 Nyhamnsläge

042- 34 41 90
Vård o fostran av ungdomar boende i Brunnby församling särskild bl sen.1mars

N-LÄN
Stiftelsen Solskensresor för handikappade c/o Gert Persson
Holgersgatan 25 B

311 34 Falkenberg

Tel: 0346- 80 886
Främja resemöjligh. för h-kapp av alla slag för avkoppling och rekr.- som ej får pengar av myndigheter. Resorna sker oftast i stiftelsens regi, med egen buss

O-LÄN
Stiftelsen Petter Silverskiölds Minnesfond
Eje Hultkvist c/o Bräcke Östergård

Box 210 62

418 04 Göteborg

Tel: 031- 50 25 00
Bidrag till sjuka och handikap pade barn och ungdomar Medel utgår inte till sökande över 25 år Ansökningsbl. rekvir.

Mölndals kommuns fond
Mölndals kommun

431 82 Mölndal
För sociala ändamål. Främja vård av barn inom kommunen. Understöd till behövande inom kommunen.

SOCIALA FONDER
Ansökan om bidrag i sociala fonder görs som regel på socialkontoret i den stadsdelsnämnd sökanden bor
1, Lefflers Donationsfond Utdelas till behövande barn och ungdomar
2, Olof och Otto Myrbergs donationsfond I enskilda fall till barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt understöd.
3, Josef och Alida Nordbloms donationsf Samma statuter som ovan
4, Fredrik Wolfarths stiftelse Utdelas till behövande barn och ungdom
5, Caroline Wijks fond Bidrag åt barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver stöd eller avlastning.
6, Anders Tobiassons donationsfond Behövande i Askim för lindrande av sjukdom och nöd

Inlands Nordre Fräkne häraders barnkollonifond
Marianne Weibull

Björkgatan 9

440 00 Stenungsund
Omskoln. yrkesutb. av barn o ungd. efter prövning till ungd. rekreat. i förebyggande syfte. Endast till pers. bosatta i Stenungsunds kommun, Forshälla, Reserröds, Ljungs och Grinnerö förs. i Uddevalla kommun samt Solberga och Hålta förs. i Kungälvs kommun.

Dahlbom- Wendts donation Götabanken
Juristavd.

405 09 Göteborg
främja barn o ungd. vård o fostran

Barnhusfonden Frimurarsamhällets i Göteborg
Barnhusdirektion

Göta Provinsial loge

Drottninggatan 32

411 14 Göteborg
Vård o fostran av barn.Barn till ledamöter har företräde. Främja vet. forskning som rör barn o ungdom

Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor
SE- Banken Not avd.

405 40 Göteborg
Vård utb. uppfostran för barn o ungd. från Göteborg

Greta och Ejnar Askers stiftelse
Svenska Handelsbanken

Östra hamngatan 23

401 50 Göteborg
Främja vård av behöv. H-kapp i Göteborg

Civilingenjören Max Albin Dahlgrens stiftelse
Vera Andersson

Pl 3810 Stenshult

451 92 Uddevalla
Fostran, vård o utbild. av barn och ungd. från Bohuslän

P-LÄN
Lisa och Max Klusendicks understödsfond
Kornoborgsgatan 2 c

252 22 Helsingborg

Tel: 042- 14 66 50
Vård av behöv.ålderstigna, sjuka barn o ungd. utbild. o fostran Endast bosatta inom Alingsås kommun

Axel Linders stiftelse
G Engström

Kungsgatan 10

411 19 Göteborg
Vård av barn o ungd. fostran Jul gåvor till kroniskt sjuka endast bosatta i P-län

Knut Erik Prins Fond
Trollhättans kommun

461 83 Trollhättan

Tel: 0520- 870 44
För H-Kapp. barn o ungd. i Trollhättan

R-LÄN
Dr Gösta Kellins minnesfond Landstingets kansli
542 87 Mariestad
Till hjälp åt sjuka och handiakppade Sökande ska vara boende i Skaraborgs län

Ebba Kristenssons minnesfond Landstingets kansli
542 87 Mariestad
Att vid bassjukhuset i Lidköping dels stödja medicinsk forskning, dels lämna bidrag till sjuka och handikappade. Sökande ska vara boende i Skaraborgs län.

Räddningshemsfonden
Landstingets kansli

542 87 Mariestad
För barn och ungdom. Sökande ska vara boende i Skaraborgs län

Karin och Ejnar Bäckströms fond Skaraborgsbanken Not avd
Box 612

441 29 Skövde
Välg. o sociala änd.mål i Berg, Norra Lundby, Norra Ving, Skärv, Varnhem Öglunda förs.Bidr.till de som pga sjukdom är behövande.

Hedvig och Victor Renströms stiftelse Skaraborgsbanken
Box 612

541 29 Skövde
Ålderstigna sjuka eller lytta.Främja vård i länet

Makarna Walfrid och Lisa Svahns från Bråtaregården
Skarastad, Hjälpfond

Skaraborgs läns hushållningssällskap

Box 124

532 00 Skara
Blinda, H-kapp. mindre bemedlade inom länet

S-LÄN
Elin och Per Clarholms fond
Värmlands läns landsting

Box 426

651 07 Karlstad
Till konvalecentvård av behövande patienter

T-LÄN
Gunvor och Ivan Svenssons stiftelse
till minnet av deras son Ivar

Skyllberg

690 45 Åsbro
Vård uppfostran o fysisk fostran av ungd.

Välgörenhetsfonden S:t Johanneslogen Engelbrekt
Örebro läns Sparbank

Box 1443

701 14 Örebro

Tel 019- 15 80 00
1: hand medl. eller närstående
2: hand till ungd. H-kapp., vård osv.

U-LÄN
KFUK-KFUM:s Hallstahammar
Barn- och ungdomsstiftelse

Lennart Nilsson

Mellansv. Industri

734 00 Hallstahammar
Främja vård utb. o fostran av barn o ungd. företrädelsevis från kommunen

W-LÄN
Carlborgsons stiftelse
Spadarvsvägen 12

790 15 Sundborn
Ungd. fostran/vård/utb. hjälp och stöd åt sjuka H-Kapp./enbart församl

X-LÄN
Stiftelsen Elof Malmbergs fond
c/o Jan Hovdebo

Gästriklands idrottsförbund

S. Kansligatan 11

802 52 Gävle
Vård och uppfostr. av barn el hjälpverksamhet bland behövande

Stiftelsen för ungdomsvård i Hudiksvall Kyrkoförvaltningen
Box 474

824 01 Hudiksvall

Tel: 0650 103 61
Främja vård, uppfostran av barn och ungd. i Hudiksvall

Y-LÄN
Johan Axlings stiftelse
Örnsköldsviks kommun

Box 366

891 88 Örnsköldsvik

Tel: 0660-880 00
Understöd till personer drabbade av sjukdom och bosatta inom Örsköldsviks församling

Sparbankens ungdomsfond
Box 1035

871 29 Härnösand

Tel: 0611- 252 00
inga särskilda krav ungdomsvårdande verksamhet

Ulvöns hjälpfond
Ulvöns kapellag

890 15 Ulvön
Understöd till Barn o Ungd. Eller andra som är i hjälpbehov

Z-LÄN
Östersunds Sjukhus Frisäsongsfond Jämtlands läns landsting
Box 602

832 01 Östersund

Tel: 063- 15 33 48
Bidrag till patienter under och efter sjukvård. End. personer bosatta i Jämtlands län

Signe och Erik Holmgrens minnesfond
Advokat Bo Victor

Box 543

831 27 Östersund
Vård utb.o fostran, vård av lytta osv

AC-LÄN
Bernhard och Signe Bäckströms fond Umeå universitet
901 87 Umeå
Understöd till de cancersjuka,blinda och reumatiska inom Umeå kommun

Lycksele sociala samfond
Bångvägen 14

921 81 Lycksele

Tel: 0950-166 00
Främja barn o ungd. vård, samt bistå åldringar och andra hj. beh. bosatta i Lycksele kommun

Albert Anderssons fond
För behövande barn

Länsstyrelsen, Adm. enheten

901 86 Umeå
Understöd till verkligt behö.barn inom länet

BD-LÄN
Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikts samfond
Piteå Lasarett

Box 715

941 28 Piteå
Bidrag till patienter under och efter sjukhusvård

Albert Anderssons fond.
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Adm. enheten

951 86 Luleå

Tel: 0920- 962 04
understöd till verkligt behö

Norrbottens socialvårdsförbundsfond (se adress ovan) Barn o ungd. vård H-kapp

Syskonen Axel och Hilma Sundqvists stiftelse
Piteådalens sparbank

Box 735

941 28 Piteå
Hjälpa o stödja framåtsträvande o skötsam ungd. inom bankens områd. genom att bevilja bidr. för deras vård fostr. o utb

Fonden för Arjeplogs ungdom
Hans Lestander

Furugatan 16

930 90 Arjeplog
Bidrag till kroniskt sjuka barn o ungd För behj.värda ändamål

Många kommuner har en rad olika fonder. Hör av dig till kommunkontorets sociala avdelning.

Lion´s Club i hemkommunerna kan ge bidrag- adress finns i telefonkatalogen.

Kyrkoförsamlingen dit du tillhör kan också ha fonder.

Flera landsting har olika fonder. Kontakta kuratorn på hudkliniken.

Vissa högstadie -och gymnasieskolor kan ge speciellt stöd ekonomiskt.

Ditt fackförbund kan ha rekreations och rehabiliteringsfonder. Tillhör man ett fackförbund bör man höra om det finns en sådan fond.

En del länsstyrelser förvaltar olika typer av fonder,Tex ”Solstickan”.

Odd Fellow loger kan ge bidrag liksom lokala frimurarloger titta i telefonkatalogen.

Fond & Stiftelse Information i Ö-vik AB

Norrbergsvägen 22

891 30 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel/Fax: 0660-12850

Företaget kan hjälpa till med att ”skräddarsy” en förteckning för olika behov tex, resor,studiehjälp mm. Ring till företaget och berätta om ditt speciella behov av förteckning. Men du, det kostar en slant att få förteckningen, mellan 110 – 225/kr beroende på förteckningens storlek. Viss hjälp är gratis.

En del fonder och stiftelser har färdigtryckta blanketter. Ring och fråga vilka uppgifter de vill ha av dig innan du gör en ansökan. Sök så snabbt du kan, det tar tid att få besked. Många stiftelser och fonder behandlar endast inkomna ansökningar en eller ett par gånger under året. Skicka med intyg (endast kopior) på ditt behov av vårdresa och på att du har psoriasis. Ta kopia på din ansökan till fonder / stiftelser och spar den. Sök hellre från för många fonder och stiftelser än för få.

ATT SÖKA MEDEL UR STIFTELSER OCH FONDER

Här följer några tips om hur man kan ställa upp en fond /stiftelseansökan om en vårdresa

Fondens namn och adress

Exempel:

Rubrik: Ansökan om medel till vårdresa utomlands

Man talar om varför man vill åka med , varför det är så viktigt att få medel till resan. Det är bra att tala om vad man önskar för resultat av vården när den är avslutad. Också varför man tycker att det är så viktigt att få ett slutresultat.
Resans innehåll. Man talar om vilken slags vård man kommer att bedriva under vårdtiden. Man talar om vilken personalkategori som skall vårda en. Under hur långa pass man vårdas per dag och hur lång vårdtiden är.
Man talar om hur resan går till. Var man skall bo, hur man tar sig dit, vilka kostnader man har för den mm
Kostnadsberäkning:

Berätta om din inkomst
Beräkna dina utgifter i samband med resan och skriv ner dom, tala om ifall du sökt medel från någon annan fond eller stiftelse
Ange vilket belopp du söker pengar för till just den här fonden / stiftelsen.
Skriv namn ,adress, telefonnummer du kan nås på.
Skicka med kopior på ev. bilagor du vill ha med med
Glöm ej att ta kopia på originalet till dig själv.
En del stiftelser / fonder har färdigtryckta ansökningshandlingar Använd dem.

© Kika & Fika | BarnSajten | 2003 - 2022 | Alla rättigheter förbehållna
eller

Logga in med dina uppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

eller

Create Account