Hem Forum Arkivet Allmänt

senast uppdaterat av Ensam m 7 barn för 13 år, 1 månad sedan
1 voice
6 svar
 • Author
  Inlägg
 • #14247
  MammaMia
  Gäst

  ALLMÄNNA FONDER SOM EJ ÄR BUNDNA TILL ORTEN
  Stiftelse/Fond Ändamål Senaste
  ansöknings dag

  Sveriges Lions stipendiefond Enskild handikappad kan söka pengar från ortens Lions klubb. ca 600 klubbar finns i landet.

  Förstamajblommans Riksförbund
  Centralkommittén

  Allégatan 7
  413 01 Göteborg

  Tel: 031- 11 90 13
  Handikappade barn till olika ändamål Ansökan skickas till lokal kommittén på orten där man är bosatt

  Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne
  Lindhés advokatbyrå Box 3560

  103 69 Stockholm
  Utdelar anslag understöd eller stipendier för välgörande ändamål, barns vård, fostran och utbildning, vård av behövande Skriftlig ansökan på särskild blankett Under januari- 25 april

  Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Fru Marias väg 17
  125 33 Älvsjö

  Tel: 08- 749 32 80 (telefonsvarare)
  Bidrag till behövande handikappade under 30 år 15 februari. Särskild blankett rekvireras från fonden

  Stiftelsen Solstickan
  Box 16101 Länskommitté

  Adress: Till den egna länsstyrelsen
  För sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserande och kroniskt sjuka

  Änggårdsstiftelsen
  Box 120 53

  402 41 Göteborg
  Underlätta fysiskt handikappades, då särskilt rörelse- hindrades, situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet, avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation samt främja forskning och utv.arbete. Sökande ska vara från: N, O, R, P, F och S -län

  Dr. Felix Neubergs stiftelse
  Viktor Rydbergs gata 14

  411 32 Göteborg
  Vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Övre åldersgräns 24 år företräde för ålder t o m 21 år. Rekvirera blankett och sista datum för ansökan

  Lisa Blom och Karin Dreyers fond
  PSO Rökerigatan 19

  121 62 Johanneshov

  Tel: 08-600 36 36
  Ger bidrag till klimatvård Rekvirera blankett

  Henning och Greta Anderssons minne
  S-E banken

  Stiftelse avd.

  106 40 Stockholm

  Norrbacka- Eugenia-stiftelsen
  Box 16086

  103 22 Stockholm

  Tel: 08- 751 18 29
  Underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna bidrag för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl a boende förhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. 30 september

  Folksam
  Bohusgatan 14

  106 60 Stockholm

  Tel: 08- 743 60 00
  Ring och fråga om möjligheter att få rehabiliteringsersättning.

  LOKALA FONDER SOM MAN KAN SÖKA PÅ SIN ORT

  AB-LÄN
  Wennerqvistska fonden
  c/o Allmänna Barnhuset

  100 41 Stockholm

  Tel: 08- 679 60 87, 679 60 85
  Bidrag till invalidiserade och hjälpbehöv. barn och ungdomar under 21 år. Född i Stockholm har företräde.

  Palm-Martins Frisängsfond
  c/o Kuratorsavdelningen

  Södertälje sjukhus

  152 86 Södertälje
  För kvinnliga patienter från Södertälje kommun. Vid i första hand sjukhuset.

  Heléne Löwéns donationsfond
  Drätselkontoret

  151 89 Södertälje
  Understödja sjuka och behövande inom Södertälje församling

  Föreningen FVO
  Köpmangatan 15 4 tr

  111 31 Stockholm

  Tel. tid månd, onsd 10-12 och 13-15 fred.10-12

  Föreståndaren innerstan tel: 08-20 03 40

  Norra och västra förorterna 08-411 33 31 Södra förorterna 08-20 27 15
  Genom understöd främja barns och ungdomars fostran och utbildning samt vården av behövande gamla, sjuka eller handikappade FVO har ca 150 olika fonder OBS! Ansökan görs i oktober för vårresor

  Fonder vid Karolinska sjukhuset
  Box 60500

  104 01 Stockholm
  Understöd stipendier el annan uppmuntran åt pat. el. pers Endast patienter inskr. på KS

  Konung Karl X1V Johans understödsfond
  Stockholm stad

  Stadshuset

  105 35 Stockholm

  Tel 08- 785 90 00
  Underst. till behöv.pers utses av allm. skyddsföreningen i Sthlms stad

  Anna och David Johanssons stiftelse SE-banken
  Kungsträdgårdsgatan 8

  106 40 Stockholm
  Barn och ungd. vård o fostran o utb. även i kollektiv form till skolresor eller end. för bokf. i Ljusterö förs. kursverks.het

  Socialtjänsten
  Fondmedel

  106 64 Stockholm

  Tel: 08- 657 80 00
  Stockholms socialnämnd har ett antal fonder till sitt förfogande, som vänder sig till behövande privat-personer. Gemensamt gäller: Att sökanden ska vara stadigvarande boende i Stockholm stad och fylla 18 år. Ring och hör dig för.

  Wennerkvistska Fonden
  Allmänna barnhuset

  Box 26006

  100 41 Stockholm
  Till invalidiserade, hjälpbehövande barn och ungdomar under 21 år. Helst genom kurator.

  D-LÄN
  De ungas väl
  Bievägen 3

  641 46 Katrineholm

  Tel: 0150- 102 13
  Behjärtansvärda ändamål för barn och ungdom

  Medicinalrådet L.C. Tingstadii stiftelse
  Länsstyrelsen

  Adm. enheten

  611 86 Nyköping
  Barn o ungd. vård, fostran, hjälpverks. bland behö. inom länet

  E-LÄN
  Makarna J. Petersons minnesfond Tidersrum
  Rune Selarft

  Tidersrum

  590 40 Kista
  Välgörande och ideella ändamål, som ej enligt lag tillgodoses av kommunen

  Sinclariska konvalecenthemsfonden
  Östgötabanken

  Box 328

  581 03 Linköping
  Bidrag till konv.hems. vistelse eller liknande rekreation i Sverige eller utlandet, för pers. bosatta inom Linköpings stad

  F-LÄN
  Jubelklockorna
  Torsten Lingmerth

  Hjortnäsheden 1

  793 90 Leksand
  Hjälpverksamhet åt behöv

  H-LÄN
  Församlingsstiftelsen Be-Ge- i Oskarshamn
  Götabanken

  Box 81

  572 22 Oskarshamn
  Vård utb. och fostr. åt barn och ungd. i Oskarsh.-stad, särskilt söndagsskoleverks. och fritidsverks

  Fonden för långvarigt sjuka i Södra Kalmar län
  Gunnar Silversvärd

  Kalmar juridiska byrå

  Box 56

  391 20 Kalmar
  Främja vård av behövande sjuka eller handik. i Söd. Kalmar län

  I-LÄN
  Gotlands sjukhem
  Föreningsbanken

  Box 1025

  621 21 Visby Tel: 0498- 28 38 00
  Vård av obotl. eller av långv. sjukd. lidande pers. från Gotland

  L-LÄN
  Bankdirektören O E Stéens stiftelse
  Svenska Handelsbanken Not avd

  Box 1055

  262 01 Ängelholm

  Tel: 0431- 138 85
  Ungd. vård och fostr., utb. i vissa delar av nordvästra Skåne

  Carl Jönssons understödsfond
  S-E Banken Nor avd

  205 20 Malmö
  Behövande h-kapp i alla åldrar boende i Skåne eller fören. i Skåne

  M-LÄN
  Carl Jönssons understödsfond
  S-E Banken Nor avd

  205 20 Malmö
  se ovan

  Amicitiasstiftelsen
  Kjell Asp

  Engelbrektsgatan 20

  211 33 Malmö
  Hjälpverks. bland behövande, vård av barn o ungd

  Folke Ljungdahls stiftelse
  Sparbanken

  Box 44

  221 00 Lund

  Tel. 046 16 75 00
  Vård o fostr. av barn o ungd

  Helfrid och Lorentz Nilssons stiftelse
  se ovan
  Främja vård av behöv. eller h-kapp med särskild företrädelserätt för synsk och mottagare med hemort i Staffantorps kommun

  Axel Victor Runnerströms stiftelse
  Handelsbanken Not avd

  Box 84

  271 22 Ystad

  Tel: 0411- 170 00
  Uppfostr. o utb. till välförtj. ungd. i Ystad, samt vård av sjuka m fl

  Johan Petterssons stiftelse
  Höörs kommun

  Box 53

  243 21 Höör

  Tel: 0413-280 00
  Vård av behövande sjuka el. medel- lösa el. välgörande ändamål / utb Endast till bosatta i Höör.

  Stiftelsen Trelleborgs skollovskolloni
  Trelleborgs kommun

  Algatan 13

  231 883 Trelleborg

  Tel: 0410- 530 00
  Inom T-borgs storkommun främja vård, o fostran för ungd. särskilt h-kapp eller sjuka, underv.

  Trelleborgsortens ungdomsstiftelse
  Solbacken

  Sparbanken Sverige AB

  Privatfinans

  Box 1009

  231 25 Trelleborg
  Barn o ungd. vård o fostran inom T-borgs stad o angränsande kommuner, särskilt h-kapp o sjuka ska beaktas

  Crafoordska stiftelsen
  Box 137

  221 00 Lund

  Tel: 046- 14 00 80
  Vetensk. forsk. o undervisn. vård /fostr utb. av barn o ungd. social verks end. sökande från Skåne

  Hilda Blombergs fond
  Lagmannen i Lunds tingsrätt

  Box 1125

  221 04 Lund
  Understöd till behövande sjuka i Lund

  De lekande barnens fond
  T Erennstedt

  S-E Banken Not avd.

  Box 1115, 221 04 Lund
  Främja barn o ungd. vård/ fostran/utb i första hand blinda och h-kapp
  Henry och Gerda Dunkers stiftelse
  Hamntorget 5

  252 21 Helsingborg
  Främja vård av behö. kroppsl. sjuka företräde till de som bor i H-borg

  Stiftelsen för bistånd till vanföra i Skåne
  Kornoborgsgatan 2 c

  252 22 Helsingborg

  Tel: 042- 14 66 50
  Främja vård av behöv. rörelsehind rade personer

  Sélma Josefina Wennerbers fond Helsingborgs sjukvårdsdistrikt
  S Vallgatan 5

  251 78 Helsingborg
  Vård av obotligt sjuka i Helsingborg

  Sparbankens i Helsingborgs Jubileumsstiftelse
  Thynell

  Lövängsvägen 27

  254 84 Helsingborg
  Bereda vård åt dem som ej kunnat vårdas på H-borgs sjukhus el.i hemmet m m

  Gyllenstiernska Krapperuppstiftelsen Krapperup Kuturexpedition
  260 41 Nyhamnsläge

  042- 34 41 90
  Vård o fostran av ungdomar boende i Brunnby församling särskild bl sen.1mars

  N-LÄN
  Stiftelsen Solskensresor för handikappade c/o Gert Persson
  Holgersgatan 25 B

  311 34 Falkenberg

  Tel: 0346- 80 886
  Främja resemöjligh. för h-kapp av alla slag för avkoppling och rekr.- som ej får pengar av myndigheter. Resorna sker oftast i stiftelsens regi, med egen buss

  O-LÄN
  Stiftelsen Petter Silverskiölds Minnesfond
  Eje Hultkvist c/o Bräcke Östergård

  Box 210 62

  418 04 Göteborg

  Tel: 031- 50 25 00
  Bidrag till sjuka och handikap pade barn och ungdomar Medel utgår inte till sökande över 25 år Ansökningsbl. rekvir.

  Mölndals kommuns fond
  Mölndals kommun

  431 82 Mölndal
  För sociala ändamål. Främja vård av barn inom kommunen. Understöd till behövande inom kommunen.

  SOCIALA FONDER
  Ansökan om bidrag i sociala fonder görs som regel på socialkontoret i den stadsdelsnämnd sökanden bor
  1, Lefflers Donationsfond Utdelas till behövande barn och ungdomar
  2, Olof och Otto Myrbergs donationsfond I enskilda fall till barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt understöd.
  3, Josef och Alida Nordbloms donationsf Samma statuter som ovan
  4, Fredrik Wolfarths stiftelse Utdelas till behövande barn och ungdom
  5, Caroline Wijks fond Bidrag åt barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver stöd eller avlastning.
  6, Anders Tobiassons donationsfond Behövande i Askim för lindrande av sjukdom och nöd

  Inlands Nordre Fräkne häraders barnkollonifond
  Marianne Weibull

  Björkgatan 9

  440 00 Stenungsund
  Omskoln. yrkesutb. av barn o ungd. efter prövning till ungd. rekreat. i förebyggande syfte. Endast till pers. bosatta i Stenungsunds kommun, Forshälla, Reserröds, Ljungs och Grinnerö förs. i Uddevalla kommun samt Solberga och Hålta förs. i Kungälvs kommun.

  Dahlbom- Wendts donation Götabanken
  Juristavd.

  405 09 Göteborg
  främja barn o ungd. vård o fostran

  Barnhusfonden Frimurarsamhällets i Göteborg
  Barnhusdirektion

  Göta Provinsial loge

  Drottninggatan 32

  411 14 Göteborg
  Vård o fostran av barn.Barn till ledamöter har företräde. Främja vet. forskning som rör barn o ungdom

  Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor
  SE- Banken Not avd.

  405 40 Göteborg
  Vård utb. uppfostran för barn o ungd. från Göteborg

  Greta och Ejnar Askers stiftelse
  Svenska Handelsbanken

  Östra hamngatan 23

  401 50 Göteborg
  Främja vård av behöv. H-kapp i Göteborg

  Civilingenjören Max Albin Dahlgrens stiftelse
  Vera Andersson

  Pl 3810 Stenshult

  451 92 Uddevalla
  Fostran, vård o utbild. av barn och ungd. från Bohuslän

  P-LÄN
  Lisa och Max Klusendicks understödsfond
  Kornoborgsgatan 2 c

  252 22 Helsingborg

  Tel: 042- 14 66 50
  Vård av behöv.ålderstigna, sjuka barn o ungd. utbild. o fostran Endast bosatta inom Alingsås kommun

  Axel Linders stiftelse
  G Engström

  Kungsgatan 10

  411 19 Göteborg
  Vård av barn o ungd. fostran Jul gåvor till kroniskt sjuka endast bosatta i P-län

  Knut Erik Prins Fond
  Trollhättans kommun

  461 83 Trollhättan

  Tel: 0520- 870 44
  För H-Kapp. barn o ungd. i Trollhättan

  R-LÄN
  Dr Gösta Kellins minnesfond Landstingets kansli
  542 87 Mariestad
  Till hjälp åt sjuka och handiakppade Sökande ska vara boende i Skaraborgs län

  Ebba Kristenssons minnesfond Landstingets kansli
  542 87 Mariestad
  Att vid bassjukhuset i Lidköping dels stödja medicinsk forskning, dels lämna bidrag till sjuka och handikappade. Sökande ska vara boende i Skaraborgs län.

  Räddningshemsfonden
  Landstingets kansli

  542 87 Mariestad
  För barn och ungdom. Sökande ska vara boende i Skaraborgs län

  Karin och Ejnar Bäckströms fond Skaraborgsbanken Not avd
  Box 612

  441 29 Skövde
  Välg. o sociala änd.mål i Berg, Norra Lundby, Norra Ving, Skärv, Varnhem Öglunda förs.Bidr.till de som pga sjukdom är behövande.

  Hedvig och Victor Renströms stiftelse Skaraborgsbanken
  Box 612

  541 29 Skövde
  Ålderstigna sjuka eller lytta.Främja vård i länet

  Makarna Walfrid och Lisa Svahns från Bråtaregården
  Skarastad, Hjälpfond

  Skaraborgs läns hushållningssällskap

  Box 124

  532 00 Skara
  Blinda, H-kapp. mindre bemedlade inom länet

  S-LÄN
  Elin och Per Clarholms fond
  Värmlands läns landsting

  Box 426

  651 07 Karlstad
  Till konvalecentvård av behövande patienter

  T-LÄN
  Gunvor och Ivan Svenssons stiftelse
  till minnet av deras son Ivar

  Skyllberg

  690 45 Åsbro
  Vård uppfostran o fysisk fostran av ungd.

  Välgörenhetsfonden S:t Johanneslogen Engelbrekt
  Örebro läns Sparbank

  Box 1443

  701 14 Örebro

  Tel 019- 15 80 00
  1: hand medl. eller närstående
  2: hand till ungd. H-kapp., vård osv.

  U-LÄN
  KFUK-KFUM:s Hallstahammar
  Barn- och ungdomsstiftelse

  Lennart Nilsson

  Mellansv. Industri

  734 00 Hallstahammar
  Främja vård utb. o fostran av barn o ungd. företrädelsevis från kommunen

  W-LÄN
  Carlborgsons stiftelse
  Spadarvsvägen 12

  790 15 Sundborn
  Ungd. fostran/vård/utb. hjälp och stöd åt sjuka H-Kapp./enbart församl

  X-LÄN
  Stiftelsen Elof Malmbergs fond
  c/o Jan Hovdebo

  Gästriklands idrottsförbund

  S. Kansligatan 11

  802 52 Gävle
  Vård och uppfostr. av barn el hjälpverksamhet bland behövande

  Stiftelsen för ungdomsvård i Hudiksvall Kyrkoförvaltningen
  Box 474

  824 01 Hudiksvall

  Tel: 0650 103 61
  Främja vård, uppfostran av barn och ungd. i Hudiksvall

  Y-LÄN
  Johan Axlings stiftelse
  Örnsköldsviks kommun

  Box 366

  891 88 Örnsköldsvik

  Tel: 0660-880 00
  Understöd till personer drabbade av sjukdom och bosatta inom Örsköldsviks församling

  Sparbankens ungdomsfond
  Box 1035

  871 29 Härnösand

  Tel: 0611- 252 00
  inga särskilda krav ungdomsvårdande verksamhet

  Ulvöns hjälpfond
  Ulvöns kapellag

  890 15 Ulvön
  Understöd till Barn o Ungd. Eller andra som är i hjälpbehov

  Z-LÄN
  Östersunds Sjukhus Frisäsongsfond Jämtlands läns landsting
  Box 602

  832 01 Östersund

  Tel: 063- 15 33 48
  Bidrag till patienter under och efter sjukvård. End. personer bosatta i Jämtlands län

  Signe och Erik Holmgrens minnesfond
  Advokat Bo Victor

  Box 543

  831 27 Östersund
  Vård utb.o fostran, vård av lytta osv

  AC-LÄN
  Bernhard och Signe Bäckströms fond Umeå universitet
  901 87 Umeå
  Understöd till de cancersjuka,blinda och reumatiska inom Umeå kommun

  Lycksele sociala samfond
  Bångvägen 14

  921 81 Lycksele

  Tel: 0950-166 00
  Främja barn o ungd. vård, samt bistå åldringar och andra hj. beh. bosatta i Lycksele kommun

  Albert Anderssons fond
  För behövande barn

  Länsstyrelsen, Adm. enheten

  901 86 Umeå
  Understöd till verkligt behö.barn inom länet

  BD-LÄN
  Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikts samfond
  Piteå Lasarett

  Box 715

  941 28 Piteå
  Bidrag till patienter under och efter sjukhusvård

  Albert Anderssons fond.
  Länsstyrelsen i Norrbottens län

  Adm. enheten

  951 86 Luleå

  Tel: 0920- 962 04
  understöd till verkligt behö

  Norrbottens socialvårdsförbundsfond (se adress ovan) Barn o ungd. vård H-kapp

  Syskonen Axel och Hilma Sundqvists stiftelse
  Piteådalens sparbank

  Box 735

  941 28 Piteå
  Hjälpa o stödja framåtsträvande o skötsam ungd. inom bankens områd. genom att bevilja bidr. för deras vård fostr. o utb

  Fonden för Arjeplogs ungdom
  Hans Lestander

  Furugatan 16

  930 90 Arjeplog
  Bidrag till kroniskt sjuka barn o ungd För behj.värda ändamål

  Många kommuner har en rad olika fonder. Hör av dig till kommunkontorets sociala avdelning.

  Lion´s Club i hemkommunerna kan ge bidrag- adress finns i telefonkatalogen.

  Kyrkoförsamlingen dit du tillhör kan också ha fonder.

  Flera landsting har olika fonder. Kontakta kuratorn på hudkliniken.

  Vissa högstadie -och gymnasieskolor kan ge speciellt stöd ekonomiskt.

  Ditt fackförbund kan ha rekreations och rehabiliteringsfonder. Tillhör man ett fackförbund bör man höra om det finns en sådan fond.

  En del länsstyrelser förvaltar olika typer av fonder,Tex ”Solstickan”.

  Odd Fellow loger kan ge bidrag liksom lokala frimurarloger titta i telefonkatalogen.

  Fond & Stiftelse Information i Ö-vik AB

  Norrbergsvägen 22

  891 30 ÖRNSKÖLDSVIK

  Tel/Fax: 0660-12850

  Företaget kan hjälpa till med att ”skräddarsy” en förteckning för olika behov tex, resor,studiehjälp mm. Ring till företaget och berätta om ditt speciella behov av förteckning. Men du, det kostar en slant att få förteckningen, mellan 110 – 225/kr beroende på förteckningens storlek. Viss hjälp är gratis.

  En del fonder och stiftelser har färdigtryckta blanketter. Ring och fråga vilka uppgifter de vill ha av dig innan du gör en ansökan. Sök så snabbt du kan, det tar tid att få besked. Många stiftelser och fonder behandlar endast inkomna ansökningar en eller ett par gånger under året. Skicka med intyg (endast kopior) på ditt behov av vårdresa och på att du har psoriasis. Ta kopia på din ansökan till fonder / stiftelser och spar den. Sök hellre från för många fonder och stiftelser än för få.

  ATT SÖKA MEDEL UR STIFTELSER OCH FONDER

  Här följer några tips om hur man kan ställa upp en fond /stiftelseansökan om en vårdresa

  Fondens namn och adress

  Exempel:

  Rubrik: Ansökan om medel till vårdresa utomlands

  Man talar om varför man vill åka med , varför det är så viktigt att få medel till resan. Det är bra att tala om vad man önskar för resultat av vården när den är avslutad. Också varför man tycker att det är så viktigt att få ett slutresultat.
  Resans innehåll. Man talar om vilken slags vård man kommer att bedriva under vårdtiden. Man talar om vilken personalkategori som skall vårda en. Under hur långa pass man vårdas per dag och hur lång vårdtiden är.
  Man talar om hur resan går till. Var man skall bo, hur man tar sig dit, vilka kostnader man har för den mm
  Kostnadsberäkning:

  Berätta om din inkomst
  Beräkna dina utgifter i samband med resan och skriv ner dom, tala om ifall du sökt medel från någon annan fond eller stiftelse
  Ange vilket belopp du söker pengar för till just den här fonden / stiftelsen.
  Skriv namn ,adress, telefonnummer du kan nås på.
  Skicka med kopior på ev. bilagor du vill ha med med
  Glöm ej att ta kopia på originalet till dig själv.
  En del stiftelser / fonder har färdigtryckta ansökningshandlingar Använd dem.

  #14246
  MammaMia
  Gäst

  Kopierar från en sajt jag hittade, bara att söka dessa stiftelser /fonder:

  Det här häftet är framtaget som en hjälp till dig som söker medel i stiftelser och fonder.

  Vi håller nu på med att uppdatera detta häfte. Det är ett omfattande arbete och det kommer att ta tid.
  Ibland kanske adresserna inte stämmer eller fonden har upphört. Vi måste därför kontakta alla stiftelser och fonder när vi uppdaterar häftet.

  Därför behöver vi nu din hjälp! Vi vore tacksamma om du kan meddela oss förändringar så att vi kan hålla häftet aktuellt.

  Vi tackar dig på förhand!

  PSO-Ung:s kansli
  ANSÖKNINGSDATUM
  1.ALLMÄNNA BIDRAG TILL HELA VERKSAMHETEN

  • Allmänna arvsfonden Ingen särskild tid

  • Sunnerdahls handikappfond 30 september

  • Radiohjälpen 25 jan-april-aug-okt

  • Prinsessan Sibyllas Minnesfond Ingen särskild tid

  • Stiftelsen frimurare barnhuset i Stockholm Ingen särskild tid

  2. KLIMATVÅRDEN

  •Marcus o Amalia Wallenberg (vart 5:e år) Sept. året innan

  • Stiftelsen Solstickan december

  •Byggnads AB S:t Erik sept året innan

  •Sv. Storlogen IOOF sept. året innan

  •Kronprinsessan Margarethas minnesfond för decem. utgång

  •Stift. Oscar den 11: och Drottn, Sophias Guldbr. april månad

  •Kungliga sällskapet PRO PATRIA före 31 mars

  •JCE Nolleroths Donationsfond 17 november

  • Kungliga patriotiska sällskapet

  3. KURSER

  •Åhlensstiftelsen 31 januari

  •SVCR 2 ggr. om året

  •Kungliga sällskapet PRO PATRIA före 31 mars

  •JCE Nolleroths Donationsfond 17 november

  4.NORDISKT SAMARBETE

  •Nordiska ministerrådet ingen särskild tid

  •Föreningen Norden ingen särskild tid

  •Folke Bernadottes minnesfond 1 mars

  •Konung Gustav den V:s 90-års fond 15 februari

  •Stift. Karin och Ernst August Bångs minne utdelning 31 maj

  5. ÖVRIGA FONDER

  •Ulf Lundahls minnesfond ingen särskild tid

  •Första sparb. Sthlms stiftelse ingen särskild tid

  •Ollie och Elof Ericssons stiftelse före den 31 maj

  •Emil och Maria Palms stiftelse 31 mars

  •Stiftelsen Ragnhild o Ejnar Lundströms minne 25 april

  •Stiftelsen Carl Jeppssons minne före den 25 april

  •Stift. Gertrud o Elsa Goljes minne före den 25 april

  •Kungliga patriotiska sällskapet ingen särskild tid

  •Stiftelsen Carl Groschinskys fond före den 30 sept.

  •Stift. Ragnhild o Ejnar Lundströms minne 1 jan och 25 april

  •Stift. Emma o Erik Granes minne 25 april

  •Stift. Lars Hjertas minne 1 okt kl. 16.00

  Kungaparets bröllopsfond 1 mars

  #14248
  Lindisen
  Gäst

  hej någon som har någon fond till mig ensamstående mamma med 6 barn bor i göteborg..

  jag har en massa fonder så jag kan dela med mig med fonder som ger pengar naturligt vis så hör av er snart mvh linda

  #14251
  KlaudiaD
  Gäst

  Hej Linda!

  Såg ditt inlägg när jag googla fonder. Har du namn på några bra fonder att söka?

  Är en ensamstående 29årig tjej med en grabb på 13 bast. Hade vart grymt att få tag på lite ”nya” fonder. Har några st som gett pengar flera gånger men just nu står det tyvärr heelt still. Alla tips e mycket välkomna!

  Hälsningar Klaudia

  #14253
  Dalkullan71
  Gäst

  Tackar för fondtipsen, nu ska här sökas 🙂

  Tack

  #14256
  Classe
  Gäst

  hmmmm varför har ja inte sett denna tråd förut för?? Sökte till majblomme kommetèn för min teddy:s glasögon,men fick avslag!

  #14259
  Ensam m 7 barn
  Gäst

  Hej Linda ! Gammalt inlägg men om du ser detta kan jag få lite tips ang fonder

You must be logged in to reply to this topic.