Allmänna användarvillkor för BarnSajten.se

Webbplatsen barnsajten.se / kikaofika.se (”Tjänsten”) ägs och tillhandahålls av Modess Web & Design (Ägaren). Genom att bli medlem på Tjänsten bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsten.

Ägaren har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor. Sådan ändring kommuniceras genom att en uppdaterad version av villkoren publiceras på webbplatsen.

Dessa allmänna regler gäller alla BarnSajtens / Kika o Fikas medlemmar och tillämpas över hela webbplatsen om inget annat anges.

1§ Sundhet och ”netikett”

 • Tjänstens målgrupp är personer över 18 år och företag som ansvarar för aktivitet, evenemang eller plats. Är du under 18 år bör du överväga att inte registrera dig.
 • Var trevlig och respektera andras åsikter.
 • Det är absolut förbjudet att skapa eller sprida uttalanden som är stötande eller kränkande.
 • S.k.”Trolling” är förbjudet och kommer leda till avstängning.

2§ Masspostning och marknadsföring

 • Det är under inga omständigheter tillåtet att skicka reklam, inbjudningar, uppmaningar eller liknande till våra medlemmar.
 • Masspostning oavsett motiv och tillvägagångssätt är otillåtet.
 • Att tipsa om evenemang, aktiviteter, platser eller liknande är tillåtet men att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras näringsverksamhet är förbjudet.
 • Vi reserverar oss rätten att avgöra vad som är marknadsföring.

3§ Användare och användarnamn

 • Provocerande eller på annat sätt olämpliga användarnamn är inte tillåtna.
 • Du intygar att alla information som du anger när du registrerar dig och även senare är sann, korrekt, aktuell och fullständig och du samtycker till att uppdatera information så den också är fortsatt korrekt.
 • Om du loggar in med Facebook samtycker du också om att vi sparar ålder, födelsedag, hemort, plats och kön i vår medlemsdatabas.